Anmeldelse af fødsel

En fødsel anmeldes af jordemoderen. Er forældrene ikke gift, har de mulighed for at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret i det sogn, moderen bor, senest 14 dage efter barnets fødsel.

Denne erklæring giver fælles forældremyndighed.

Erklæringen indgives til kirkekontoret på www.borger.dk, og tilgår automatisk det kirkekontor, der skal behandle sagen.

Såfremt omsorgs- og ansvarserklæring ikke indgives, vil Statsforvaltningen påbegynde en faderskabssag.

Navngivning/dåb

Et barn skal navngives, inden det er fyldt 6 måneder.
Anmeldelse om navngivning uden dåb foretages på www.borger.dk.

Ønskes barnet døbt i Harte Kirke, rettes henvendelse til kirkekontoret eller sognepræst Elon Jepsen.
Følgende oplyses: dato for dåben – barnets navn – navne og adresser på mindst to og højst fem faddere. Det aftales videre, hvem der skal bære barnet. (Denne person er enten forælder eller fadder).
Tid og sted for dåbssamtale aftales med Elon Jepsen.

Ved dåben bliver man medlem af folkekirken.

Familiestyrelsens lister over godkendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk/navne.