mandag 25. marts 2019

GOSPELKORETS ØVEAFTEN

20:00

tirsdag 26. marts 2019

MUSIKALSK LEGESTUE

10:00

KIRKEKORETS ØVEAFTEN

18:30

onsdag 27. marts 2019

BABYSALMESANG

10:00

MINIKONFIRMANDER

14:00

torsdag 28. marts 2019

FOREDRAG MED BISKOP MARIANNE CHRISTIANSEN

19:30