Elon Jepsen – Sognepræst

Jeg er 35 år og har været præst i Harte Kirke siden 1. december 2013. Jeg bor i Påby Præstegård sammen med min kone og vores to børn Mattias og Ellinor.

Jeg er uddannet cand. teol. fra Aarhus Universitet i 2013.

Jeg har ikke faste træffetider, men du kan altid lave en aftale med mig på telefon eller e-mail.

Jeg svarer på tlf tirsdag-fredag mellem 9-15. Du er dog altid velkommen til at sende en sms eller e-mail.

Telefon: 51513368
Email: eloje@km.dk

Sussi Kristensen –  KST. Sognepræst

Telefon: 92438843
Email: snk@km.dk

Øvrige ansatte

Jane Cohr Jensen

Kordegn/sekretær

61385262
jaco@km.dk

Træffes på telefon og mail undtagen tirsdag. Personlig henvendelse efter aftale

Rene Voetmann

Graver

40465260
hartekirkegaard@gmail.com

Freddy Pedersen

Gravermedhjælper

75531993
hartekirkegaard@gmail.com

Christina Gravesen

Organist

20996842
organist@hartekirke.dk

Stig Möglich Rasmussen

Korleder for Gospelkoret

30889409
stigmoeglich@gmail.com

Marie Ulsdal

Korleder for Kirkekoret

61713598
marie@ulsdal.dk

Ann Becker

Kirkesanger

4018 5320
ann@becker1.dk

Signe K. Schmidt

Kirkesanger

25776906
signekierks@gmail.com

Anne Nissen

Serviceassistent vikar

53639508

Menighedsrådet

Bente Jessen

Formand

26216630
formand@hartekirke.dk

Tommy Jensen

Kirkeværge

28129851
kirkevaerge@hartekirke.dk

Gunner Sørensen

7554 2702
gsorensen@outlook.dk

Poul Friis Pedersen

Næstformand

40175331
naestformand@hartekirke.dk

Aase Midtgaard

Kasserer

27242977
kasserer@hartekirke.dk

Britta Krogh Pedersen

Kontaktperson

22756156
biddekrogh@gmail.com

Pia Schultz

Kontaktperson

25776906
kontaktperson@hartekirke.dk