Babysalmesang i Harte Kirke

”At synge for et lille barn er en kærlighedserklæring i musikalsk form.”

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2 – 8 mdr. og deres forældre.

Vi mødes hver onsdag kl. 10 i Harte kirke, hvor vi synger salmer og børnesange, laver fagter, lytter til musik, danser og vugger børnene.

Et forløb varer 10 gange bestående af ca. 40 minutters sang og musik, efterfulgt af kaffe/te, lidt sødt og med tid til hyggesnak, hvis man har lyst til det.

Der er to forløb årligt; et fra januar til april og et fra september til november.
Eksakte datoer for opstart fås ved henvendelse til undertegnede.

Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken. Alle kan være med!
Husk, at din stemme er din babys yndlingsstemme!

Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Der er plads til ca. 10 børn på et hold. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig næste hold, så kontakt Christina Graversen (kirkemusiker) på tlf. 20 99 68 42 eller mail organist@hartekirke.dk

Formålet med undervisningen

  • At stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt, som aktiv musikudøvelse giver mulighed for
  • At knytte glade og varme oplevelser til salmerne og til kirkerummet for både børn og voksne
  • At stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling gennem musikalsk aktivitet

Undervisningens indhold

  • Salmer, sange og remser samt musik at lytte til

Undervisningens metode

  • Musik og tekst formidles via dans, bevægelse, gestik, leg og sang i overensstemmelse med barnets udvikling og det musikalske og tekstlige indhold