Søndag d. 3. november 2019, kl. 16:00
Medvirkende
Elon Jepsen, kirkekoret medvirker.
Sted
Harte kirke