7/9-2019  
09:30 - 16:00  
Gospelkoret  holder Workshop  
i Harte Kirkecenter.
Alle er velkomne.
Vi starter kl. 9.30 med kaffe og brød og synger fra kl. 10.
Gospelkoret er vært ved en let frokost.
Medvirker ved gudstjenesten søndag.   
Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding